Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Περί εγκρίσεως ή μη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2020. (εισηγητής κος Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής (πολυσύχναστες παραλίες) (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χερσονήσου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος.)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Περί υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κων/νος)

5. Περί μοναδικότητας ακινήτου προς αγορά στις Πάνω Γούβες (ακίνητο Μαστοράκη). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κων/νος)

6. Περί μοναδικότητας ακινήτου προς αγορά στις Ανω Γούβες (ακίνητο Σταθοπούλου). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κων/νος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος