Πρόσκληση στην 32η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Χερσονήσου, έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος