Πρόσκληση στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 373/2019) (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

2. Αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου, των συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού και ΤΑΠ έτους 2020 »(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 374/2019) (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος