Πρόσκληση στην 13η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.23983-29.04.2022-ΦΕΚ-2137-30.04.2022-τεύχος-Β και της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 206 /οικ. 6824 2/5/2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 26 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 : α) διά ζώσης στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) και β) με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο,

ΘΕΜΑΤΑ

A. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Ψήφιση σχεδίου υπομνήματος με θέμα: Ανάγκη άμεσης στελέχωσης των υπηρεσιών δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων.

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2. Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Χερσονήσου έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος )

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Περί έγκρισης νέου τμήματος αιγιαλού και τον καθορισμό της έκτασης και μισθωτικού ανταλλάγματος αυτού, της Δημοτικής Ενότητας Γουβών. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Έγκριση πρακτικού 2ο/2022 της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Χερσονήσου .(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος