Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Περί αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στην πρόσκληση V ,στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και στον τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων στο Δήμο Χερσονήσου». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κων/νος)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος