ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΛΟΓΗΣ

Επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

2.Την αριθ. 19/2023 Απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)ηΡΑΚΛΕΊΟΥ με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου  2023.

3. Την αριθμ. 304425/18-9-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νικολάου Συριγωνάκη, ηΡΑΚΛΕΊΟΥ με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τακαταστήματα ψηφοφορίας για την διενέργεια ,των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της  8ης Οκτωβρίου  2023  και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

4. Την αριθμό  65437/ΕΓΚ. 849/3-8-2023 (ΑΔΑ: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) εγκύκλιο   του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου  2023, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

5.Την υπ’ αρ. πρωτ. 312756/21-9-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης , Σταύρου Αρναουτάκη με την οποία θεωρείται και   γνωστοποιείται πίνακας με τους  συνδυασμούς των Υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές ανάδειξης δημοτικών αρχών της  8ης Οκτωβρίου  2023.

6. Την υπ’  αριθμ. 185/2023 Πράξη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την κατάρτιση σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων, μετά την  συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων   και την  επανάληψη της ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 εδαφ. Α του Ν. 4804/2021 στις 15 Οκτωβρίου 2023 μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου  2023  ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Χερσονήσου:

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ   :     "ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ" 

ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ως  Υποψήφιος Δήμαρχος

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΄΄ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΑΛΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ΄΄

ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ως Υποψήφιος Δήμαρχος

          Η ψηφοφορία  για τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές θα διενεργηθεί την 15η Οκτωβρίου  2023 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 304425/18-9-2023. Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. 

Α.Α.

Εκλογ.

Τμήμ.

Δημοτική Κοινότητα

Εκλογικό Διαμέρισμα

Κατάστημα Ψηφοφορίας

Από Εκλογέα – Εως Εκλογέα

565

ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

 

ΑΝΩΠΟΛΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

 Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
Εως : ΖΥΓΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

566

ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

 

ΑΝΩΠΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΝΩΠΟΛΗΣ

 Από : ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

567

ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΩΠΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΝΩΠΟΛΗΣ

Από : ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εως : ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

568

ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΩΠΟΛΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

 Από : ΠΑΛΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Εως : ΣΤΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

569

ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

 

ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

α)  Από :ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΡΟΥΜΠΕΝ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

β) Κοινοτικοί : Από :ACKERMANS MONIGUE BADETTE

Εως : VAN PUTTEN ANNA MARIA

570

ΓΟΥΒΩΝ

 

ΓΟΥΒΩΝ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Έως : ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

β) Κοινοτικοί  Από :ASENOVA SOFKA

Εως : VENTSISLAV XRISTOV

571

ΓΟΥΒΩΝ

 

ΓΟΥΒΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ

Από :ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Εως :ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ

572

ΓΟΥΒΩΝ


ΓΟΥΒΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ

 Από : ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΘΗΝΑ

Εως : ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

573

ΓΟΥΒΩΝ

ΓΟΥΒΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ

Από :ΣΙΑΡΚΑ ΙΝΤΡΙΤ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ  ΤΑΣΙΑ

574

ΕΛΑΙΑΣ

ΕΛΑΙΑΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

575

ΕΛΑΙΑΣ

ΕΛΑΙΑΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΑΣ

Από : ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

576

ΕΛΑΙΑΣ

 

 

ΕΛΑΙΑΣ

 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΑΣ

 α)Από : ΡΑΠΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

β) Κοινοτικοί  Από :  BIRA NICUSOR

Εως : POPESCU GINA

577

ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

 

ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α) Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 β) Κοινοτικοί Από :   HAUSER CLAUDIA

Εως : HAUSER CLAUDIA

578

ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

α) Από : ΑΒΡΑΑΜ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

β) Κοινοτικοί  Από :AZPIROZ LASARTE MARIA UXUE

Εως : WEIJERS ELISABETH MARTHA MARIA

579

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

α )Από : ΑΜΑΝΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ  ΑΣΤΡΙΝΟΣ

β) Κοινοτικοί  Από : VERWOERD JAN

Εως : VERWOERD JAN

580

ΚΟΞΑΡΗΣ

 

ΚΟΞΑΡΗΣ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΞΑΡΗΣ

α)Από : ΑΕΡΑΚΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εως : ΨΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

β) Κοινοτικοί  Από : BORISOV ASEN

Εως : KRASTEVA VANYA

581

ΧΑΡΑΣΟΥ

 

ΧΑΡΑΣΟΥ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΣΟΥ

Από : ΑΔΑΜ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΙΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

582

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΚΡΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

583

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Από : ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Εως : ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

584

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

α)Από : ΠΙΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

β) Κοινοτικοί  Από : DIMITROV RADOSLAV

Εως : KALEVA GINKA

585

ΑΪΤΑΝΙΩΝ

ΑΪΤΑΝΙΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΪΤΑΝΙΩΝ

Από : ΑΒΡΑΚΟΔΙΑΝΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΥΣΑ  ΡΕΝΤΟΝ

586

ΓΑΛΥΦΑΣ

ΓΑΛΥΦΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΥΦΑΣ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΨΟΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

587

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΕΡΑΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

588

ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

 

ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

 α)Από : ΑΓΓΕΛΟΥ  ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 β) Κοινοτικοί  Από : ALILOVA MIREM

Εως :  MERDZHANOV GARDI   

589

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

ΜΑΛΛΙΩΝ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

Από : ΑΒΡΑΑΜ  ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

590

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

ΜΑΛΛΙΩΝ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

Από : ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΑΝΤΗΦΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

591

ΜΑΛΛΙΩΝ

ΜΑΛΛΙΩΝ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

Από : ΚΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
Εως : ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

592

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

 

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

Από : ΜΑΒΙΤΖΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

593

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

 Από : ΠΑΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

594

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

 

ΜΑΛΛΙΩΝ

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

 Α)Από : ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

β) Κοινοτικοί  Από : ATANASOV HRISTO

Εως : WEIJERS MARIA CORNELIA JOHANNA

595

ΚΡΑΣΙΟΥ

 

 

ΚΡΑΣΙΟΥ

 

 

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ (ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)

α)Από : ΑΛΕΞΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

β) Κοινοτικοί  Από :  TAMBAKAKI TINA       

                        Εως : TAMBAKAKI TINA

596

ΜΟΧΟΥ

ΜΟΧΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ

Από : ΑΒΙΛΕΣ  ΤΖΕΗΜΣ
Εως : ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

597

ΜΟΧΟΥ

 

ΜΟΧΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ

α) Από : ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

β) Κοινοτικοί  Από :  CHERKEZOV  OGNYAN

Εως : VENTURINI ANGELA

598

ΜΟΧΟΥ

 

ΜΟΧΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ

Από : ΜΠΑΙΡΑΜΙ ΑΝΤΕΛΑΙΝΤΑ
Εως : ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

599

ΜΟΧΟΥ

ΜΟΧΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ

 Από : ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

600

ΑΒΔΟΥ

 

ΑΒΔΟΥ

 

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

601

ΑΒΔΟΥ

 

ΑΒΔΟΥ

 

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΟΥ

α) Από : ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

β) Κοινοτικοί  Από :  ATANASOV ILIYA

Εως : VELIGRANTAKIS MARIE-HELENE

602

ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

 

ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

β) Κοινοτικοί  Από : CUFFE CAROLINE BRIDGET

Εως :  OFFERMANS ROGER JOHAN

603

ΚΕΡΑΣ

 

ΚΕΡΑΣ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣ

α) Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

β) Κοινοτικοί  Από : BLAJUT FELIX

Εως : BLAJUT FELIX

604

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Από : ΑΒΑΓΚΙΑΝ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΔΙΜΙΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΙΝΑ

605

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Από : ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

606

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 Από : ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

607

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Από : ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝ

Εως : ΝΤΡΕΤΣΑ ΦΡΑΝΓΚΕ

608

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Από : ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΡΟΥΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

609

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Από : ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Εως : ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΙΝΤΑ

610

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

α)Από : ΤΣΙΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Έως : ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ

β) Κοινοτικοί  Από : ANDONOVA STANKA

Εως : BIERE BASTIENNE

611

ΠΟΤΑΜΙΩΝ

 

ΠΟΤΑΜΙΩΝ

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΩΝ

α)Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

β) Κοινοτικοί  Από : ANDERSSON KARIN AM BRITT

Εως : KAYABASHLIEVA DANIELA

612

ΠΟΤΑΜΙΩΝ

ΠΟΤΑΜΙΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΩΝ

Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Εως: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

613

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

    614

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 α)Από : ΚΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΟΥΧΣΙΑΔΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ

β) Κοινοτικοί  Από : ARAKCHISKA IVANKA

Εως : WEBER ANDRE

   615

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 Από :  ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

   616

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 Από :  ΣΤΑΝΙΣΟΡ ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Το πρόγραμμα αυτό θα τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου ενώ παράλληλα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

Ο   Διευθυντής  Διοικητικών Υπηρεσιών

 

                    Βασιλάκης Νικόλαος