main img main img main img main img main img main img main img main img

Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας

Το Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλεί σε Ημερίδα με θέμα:

«Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας»

με σκοπό να παρουσιαστούν και να συζητηθούν Στοχευμένες Δράσεις και Παρεμβάσεις Ερευνητικών Εργαστηρίων Οδικής Ασφάλειας, συνεργασίες φορέων Υπουργείων και Κυβερνητικών Οργανισμών, Καλές Πρακτικές Προαγωγής Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αρμοδίων φορέων και στελεχών εξειδικευμένων στην ασφάλεια των οχημάτων.

Ως άμεση προτεραιότητα τίθεται η συντονισμένη και μακροχρόνια δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην κατεύθυνση της προαγωγής και υιοθέτησης συμπεριφορών ασφάλειας από τους χρήστες των οδικών δικτύων.

Απευθύνεται στα στελέχη των μέσων μεταφοράς, ερασιτέχνες και επαγγελματίες οδηγούς, στους ένστολους αρωγούς και επιτηρητές της κυκλοφορίας, στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών ενοτήτων, στους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 29η Μαΐου 2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 έως 18:00, στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ-Κ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου