Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2019

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                              Γούρνες, 05-03-2019            

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Εν΄ όψει της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν, σας ενημερώνουμε ότι  βρίσκεται σε εξέλιξη  η υποβολή αιτήσεων για Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι – προκειμένου για την έγκαιρη έκδοση της ανωτέρω σχετικής Άδειας-  θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα (το αργότερο μέχρι 30-04-2019),σε οποιοδήποτε δημοτικό κατάστημα του  Δήμου Χερσονήσου για να  υποβάλλουν τη σχετική αίτηση,  συνοδευόμενη από την  ΄Αδεια  Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή τη σχετική γνωστοποίηση (αν πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και την έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για τα λοιπά καταστήματα).

 

 

Μ.Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ