Επικαιρότητα

Ανακοινώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας

Επικαιρότητα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

05/02/2015 10:49
Δικαιολογητικά για την εφαρμογή εποχικότητας σε ξενοδοχειακή μονάδα

Δικαιολογητικά για την εφαρμογή εποχικότητας σε ξενοδοχειακή μονάδα

02/02/2015 12:07
Γνωστοποίηση για τη ρύθμιση οφειλών

Γνωστοποίηση για τη ρύθμιση οφειλών

31/10/2014 11:05
Εμπρόθεσμη Πληρωμή Τελών

Εμπρόθεσμη Πληρωμή Τελών

26/09/2013 13:20
Μετακίνηση ημερομηνίας διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Μετακίνηση ημερομηνίας διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

19/07/2013 14:46
Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού παραλίας  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου

Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου

14/06/2013 14:31