Ανακοίνωση για ρύθμιση

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση


Σύμφωνα με διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών στο πολυνομοσχέδιο «σκούπα», θα μπορούν να ρυθμιστούν χρέη προς τους δήμους. Οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση εντός (4) τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου. Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εντάξουν στη ρύθμιση οφειλές παλαιότερων χρόνων που ακόμη δεν έχουν βεβαιωθεί και να ωφεληθούν από τις διατάξεις της ρύθμισης, να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών και να υποβάλλουν τις δηλώσεις καταβολής τελών για τα διαστήματα που οφείλουν, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η άμεση βεβαίωσή τους και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή τους στη ρύθμιση.

 

 

Πληροφορίες:

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών,

τηλ: 2813404620.

 

 

                                    Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών  

                                                Μανώλης  Πλευράκης