Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016