Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

21/09/2021 13:00
Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

09/09/2021 11:02
Περίληψη αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

09/08/2021 23:02
Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

03/08/2021 14:25
Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

26/07/2021 09:34
Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

14/07/2021 15:13
Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

30/06/2021 13:00
Περίληψη αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

01/06/2021 10:14
Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

22/04/2021 07:43
Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

20/04/2021 15:07
Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

14/04/2021 13:44
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

12/03/2021 12:04