Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

21/06/2022 11:10
Περίληψη αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

16/06/2022 08:36
Περίληψη αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

26/05/2022 09:43
Περίληψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

11/05/2022 10:55
Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

03/05/2022 14:31
Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

27/04/2022 13:06
Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

18/04/2022 08:15
Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

29/03/2022 14:15
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

09/03/2022 12:43
Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

25/02/2022 14:49
Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

15/02/2022 14:32
Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

08/02/2022 14:24