Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

17/04/2024 09:33
Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

10/04/2024 12:01
Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

05/03/2024 13:30
Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

29/02/2024 09:24
Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

19/02/2024 15:31
Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

07/02/2024 13:10
Περίληψη αποφάσεων 43ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 43ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

22/11/2023 13:41
Περίληψη αποφάσεων 40ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 40ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

08/11/2023 11:22
Περίληψη αποφάσεων 39ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 39ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

01/11/2023 14:30
Περίληψη αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Περίληψη αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

18/10/2023 08:07
Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

12/10/2023 12:09
Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

19/09/2023 12:01