Επικαιρότητα


Περιλήψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

Περιλήψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

22/05/2023 13:03
Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

16/05/2023 07:53
Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

10/05/2023 15:06
Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

03/05/2023 11:18
Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

13/04/2023 08:49
Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

05/04/2023 14:16
Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

27/03/2023 08:05
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

26/02/2023 14:32
Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

15/02/2023 12:56
Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

22/11/2022 13:19
Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

15/11/2022 13:10
Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

08/11/2022 13:36