Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

21/12/2021 12:32
Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

16/12/2021 14:57
Περίληψη αποφάσεων 46ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 46ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

30/11/2021 14:40
Πρόσκληση για την 46η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 46η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

24/11/2021 14:55
45ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

45ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

23/11/2021 13:52
Περίληψη αποφάσεων 42ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 42ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

08/11/2021 10:39
Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

25/10/2021 14:52
Περίληψη αποφάσεων 39ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 39ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

12/10/2021 13:24
Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

05/10/2021 09:03
Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

28/09/2021 12:06
Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

21/09/2021 13:00
Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

09/09/2021 11:02