Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

22/11/2022 13:19
Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

15/11/2022 13:10
Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

08/11/2022 13:36
Περίληψη αποφάσεων 42ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 42ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

04/10/2022 14:49
Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

27/09/2022 13:23
Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

14/09/2022 15:24
Περίληψη αποφάσεων 36ς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 36ς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

13/09/2022 07:57
Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

08/09/2022 15:23
Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

30/08/2022 10:48
Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

17/08/2022 09:27
περίληψη αποφάσεων 31ηςσυνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

περίληψη αποφάσεων 31ηςσυνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

02/08/2022 11:03
Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

20/07/2022 10:11