Περίληψη αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019