Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022