Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020