Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης ετους 2015 Οικονομικής Επιτροπής