Περίληψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016