Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016