Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019