Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017