Επικαιρότητα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018

11/06/2018 10:24
Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

02/11/2017 10:30
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

29/08/2017 14:19
Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

18/07/2017 09:29
Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

10/07/2017 13:14
Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

06/06/2017 10:51
Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

15/05/2017 09:21
Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

10/04/2017 09:33
Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

13/03/2017 12:03
Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

27/01/2017 09:34
Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

26/09/2016 10:30
Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

13/09/2016 11:39