Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016