ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022, θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 3η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού