main img main img main img main img main img main img main img main img

Νόμος 4071/2012

Ο Νόμος 4071/2012 συμπληρώνει και διορθώνει το Σχέδιο "Καλλικράτης" για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου