main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου