Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας στις 27 & 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα, του 2θέσιου Νηπιαγωγείου Κάτω Γουβών

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την προσωρινή  αναστολή της  λειτουργίας  στις 27 & 28 Μαρτίου 2023  ημέρα Δευτέρα  και   Τρίτη αντίστοιχα, του 2θέσιου Νηπιαγωγείου Κάτω Γουβών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ομαλή μετεγκατάσταση του προαναφερόμενου σχολείου σε νέο μισθωμένο κτίριο, κατάλληλο να εξυπηρετήσει την εύρυθμη λειτουργία του.