Αίτηση για διενέργεια αυτοψίας για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 27/09/2021 σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αίτηση για διενέργεια αυτοψίας για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 27/09/2021 σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου.

Από το Δήμο Χερσονήσου γνωστοποιείται στους δημότες, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της 27/09/2021, ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/16446 και 18450/Α325 (ΦΕΚ 4646Β και 4882Β/2021) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες οριοθετούνται, κατ’ αρχάς, οι πληγείσες από το σεισμό περιοχές του Δήμου, ως ακολούθως:

  • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής
  • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Γουβών
  • Η Κοινότητα Χερσονήσου από τη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου

Οι σεισμόπληκτοι των προηγούμενων περιοχών, τα κτίρια των οποίων δεν έχουν ελεγχθεί καθόλου έως τώρα από κλιμάκια μηχανικών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια αυτοψίας αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου/ων
  • Φωτογραφίες πληγέντος κτιρίου (με όνομα και υπογραφή του ιδιοκτήτη/-τριας)
  • Οδοιπορικό σκαρίφημα (απόσπασμα χάρτη/σχεδιάγραμμα, από όπου να προκύπτει η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου, ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός του από τα κλιμάκια μηχανικών)

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. με τους εξής τρόπους:

Α) Μέσω ταχυδρομείου (με συστημένη επιστολή) στη Δ/νση:

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών – ΔΑΕΦΚ–ΚΕ (Δ26)

Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη  Αθήνα –Τ.Κ. 11471.

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: daefk@ggde.gr 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διενέργειας αυτοψίας είναι έως 21/4/2022

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΟΥΡΝΕΣ 01.11.2021