Παράταση Αναστολής της Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Συπληρωματικά την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου για τις ημέρες Δευτέρα 18.10.2021 έως και την Τετάρτη 20.10.2021, ήτοι

Στο Δήμο Αpχανών - Αστεpουσίων

-  Νηπιαγωγείο Τεφ ελίου

-  Γυμνάσιο Τεφ ελίο υ

Τα παραπάνω σχολεία του Δ. Αρχανών - Αστερουσίων θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας για το χρονικό διάστημα Δευτέρα 18-10-2021 έως και την Τετάρτη 20-10-2021.

 Στο Δήμο Ηρακλείου

 -4ο Ν-ηπιαγω γείο Ηρακλείου

Το παραπάνω σχολείο θα παραμείνει σε αναστολή λειτουργίας για το χρονικό δ ιά στημα Δευτέρα 18-10-2021

έως και την Τετάρτη 20-10-2021.

 69° Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Το παραπάνω σχολείο θα παραμείνει σε αναστολή λειτουργίας μόνο τη Δευτέρα 18-10-2021 . Από την Τρίτη 19-10-2021 το σχολείο θα λειτουργεί κα νο νικά .

 

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

-  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου

-   Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου

-   Γυμνάσιο Καστελλίου

-   Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου

.- 1°  Επαγγελματικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου

-  Γενικό Λύκειο Καστελλίου

Τα παραπάνω σχολεία του Δ. Μινώα Πεδιάδας θα παραμείνουν διάστημα Δευτέρα 18-10-2021 έως και την Τετάρτη 20-10-2021.

σε αναστολή λειτουργίας για το χρονικό

 Στο Δήμο Φαιστού

-  Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Καμαρών

-  Ε. Ε. Ε. Ε. Κ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου

-  ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ Τυμπακίου

Τα παραπάνω σχολεία του Δ. Φαιστού θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας για το χρονικό διάστημα

Δευτέρα 18-10-2021 έως και την Τετάρτη 20-10-2021.

 

 Στο Δήμο Χερσονήσου

-   Νηπιαγωγείο Γουβών

Το παραπάνω σχολείο του Δ. Χερσονήσου θα παραμείνει σε"α να στολή λειτουργίας μόνο για το χρονικό διάστημα Δευτέρα 18-10-20 21 και Τρίτη 19-10-2021. Από την Τετάρτη 20-10-2021, το σχολείο θα λειτουργήσει κα νο νικά .