ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδυναμίας σύνδεσης με την ΑΑΔΕ στο portal του Δήμου Χερσονήσου, παρατείνεται η υποβολή δήλωσης τελών διαμονής παρεπιδημούντων & εκδιδομένων λογαριασμών ΜΑΪΟΥ 2022, χωρίς πρόστιμο έως την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ.