ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στις 15.10.2021

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τη διακοπή των μαθημάτων σήμερα στις 15.10.2021, ημέρα Παρασκευή, στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, λόγω των συχνών σεισμικών δονήσεων, της πιθανής επικινδυνότητας αυτών και της δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων.