main img main img main img main img main img main img main img main img

Εγκριση αποφάσεων ΔΣ ΔΕΥΑΧ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου σχετικά με:

 

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
  2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ
  3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ
  4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ

copyright © Δήμος Χερσονήσου