Ανακοίνωση ΔΕΥΑΧ για την υδροδότηση τoυ οικισμού Γουρνών

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου ενημερώνει τους καταναλωτές του οικισμού Γουρνών ότι από την Τετάρτη 26 Μαΐου μέχρι και την Δευτέρα 31 Μαΐου το αργότερο, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στεγανοποίησης και καθαρισμού της δεξαμενής Γουρνών. Παρακαλούνται οι καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη χρήση του πόσιμου ύδατος, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα υδροδότησης για τις επόμενες ημέρες.