ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Μη.Μ.Ε.Δ.

Σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8, άρθρου 221, Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου που βρίσκονται στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού Μαλίων.