Αιτήσεις Εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2022 - 2023

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ: 2022 - 2023,
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04.05.2022 ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31.05.2022.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΧΟΥΝ :
1. ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ– ΡΑΝΤΕΒΟΥ
(κ. Μανδελενάκη Σ.) : 2810771550
ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.03.2020
2. ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΟΥΒΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ (κ.
Πετούση Μ.): 2810761714
ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.03.2020
3. ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ
(κ. Σμυρνάκη Μ.) : 2897025126
ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.03.2020
4. ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
– ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2897340020 & 2897022840 (κ. Φώτη Ευγ.) :
Α. ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ : 01.04.2020 ΕΩΣ 31.09.2021
Β. ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.03.2020
5. ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΛΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ–
ΡΑΝΤΕΒΟΥ (κ. Καρυωτάκη Σ.): 2897031588
Α. ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ : 01.04.2020 ΕΩΣ 31.03.2021
Β. ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.03.2020