Ανακοίνωση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών του ΕΛΓΑ από χαλάζι Δ.Κ. Γουβών