Ανακοίνωση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών του ΕΛΓΑ από χαλάζι Λ. Χερσονήσου