main img main img main img main img main img main img main img main img

Προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι (20) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου