ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε συνέχεια της από 26/3/2024 ανακοίνωσης του Δήμου Χερσονήσου για τον καθαρισμό των ακινήτων,  όπου περιγράφονταν τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς επίσης και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση του καθαρισμού. 

 

Σχετικό link σύνδεσης: https://akatharista.apps.gov.gr/

 

Στην πλατφόρμα έχουν πρόσβαση οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τη δήλωση του καθαρισμού του ακινήτου και οι Δήμοι για τον δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ 660/16-5-2024, (ΦΕΚ 2792Β΄/ 16-5-2024).

 

Υπενθυμίζονται οι υποχρεώσεις των πολιτών ως προς τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας:

  1. Να κόψουν και να απομακρύνουν τα ξερά και σπασμένα κλαδιά και δέντρα, καθώς και τα κλαδιά που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσματα.
  2. Να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη που βρίσκεται στο έδαφος (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα, ξερά κλαδιά)
  3. Να κόψουν και να απομακρύνουν τα κλαδιά της βάσης των δέντρων, ώστε να αυξηθεί το ύψος της κόμης από το έδαφος
  4. Να αραιώσουν τη θαμνώδη βλάστηση που καλύπτει το έδαφος.
  5. Να απομακρύνουν τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά και απορρίμματα
  6. Να μαζέψουν και να μεταφέρουν σε μέρος που επιτρέπεται, όλα τα προϊόντα του καθαρισμού.
  7. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση επανάληψης των ενεργειών αυτών σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εφόσον είναι απαραίτητο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης, μέχρι τρέχουσας, η 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

 

                          Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

                                Σπυρίδων Κατσαμποξάκης

 

Για πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο email: dimos@hersonisos.gr, ή/και στα τηλέφωνα: 2897340050, 2897340012, 2897340013.