ΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ 03/06 ΚΑΙ 04/06/2021 ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ 03/06 ΚΑΙ 04/06/2021 ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ   ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη μη υποδοχή παιδιών στις 03/06/2021 και στις 04/06/2021 στον Παιδικό Σταθμό Ανάληψης λόγω των έργων αποκατάστασης ζημιών οδοστρώματος που προκλήθηκαν από πλημμύρες στις οδούς που περικλείουν τον Παιδικό και καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση σε αυτόν . 2. Τα παιδιά δεν θα προσέλθουν στον Παιδικό και το προσωπικό θα εργαστεί κανονικά σε άλλες δομές . 3. Ο Παιδικός Σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά στις 07/06/2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ