ανακοίνωση περί διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης, ώστε να προκύψει μία (1) θέση περιπτέρου για την παραχώρησή της σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, ώστε να προκύψει μία (1) θέση περιπτέρου για την παραχώρησή της σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία, βάσει της περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'), βάσει της υπ’ αρ. 274/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και των υπ’ αρ. πρωτ. 152/20479/2023 και 153/20481/2023 Αποφάσεων Δημάρχου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών, από την αρμόδια Επιτροπή.

 

Οι τρεις (3) διαθέσιμες θέσεις, όπως αυτές απεικονίζονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη, μεταξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, βάσει της υπ’ αρ. 274/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, είναι οι εξής:

α. Ανάληψη Δ.Ε. Χερσονήσου: Δημοτικό Παρκινγκ δυτικά της εισόδου στον Οικισμό Ανάληψης,

β. Σταλίδα Δ.Ε. Μαλίων: Δημοτικό Παρκινγκ, πλησίον του ξενοδοχείου Blue Sea,  και

γ. Λιμένας Χερσονήσου Δ.Ε. Χερσονήσου: Οδός Ελ. Βενιζέλου, πριν το Ιατρικό, πλησίον επιχείρησης Voss.

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Σέγκος