main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΑΠ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/10/2012

 

H υποβολή των δηλώσεων παρατείνεται έως 31 Οκτωβρίου 2012

copyright © Δήμος Χερσονήσου