Έκδοση Απόφασης για την οριοθέτηση των περιοχών και τον ορισμό των προθεσμιών για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την Αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και την χαλαζόπτωση της 20ης έως 22ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου

Από το Δήμο Χερσονήσου γνωστοποιείται στους δημότες , οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τη χαλαζόπτωση της 20ης & 22ης Οκτωβρίου , ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/7325/Α/325 (ΦΕΚ 2645/18.06.2021) ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές του Δήμου.

Ως  πληγείσες περιοχές αναφέρονται οι :

  • Κοινότητες Μαλίων & Μοχού της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων
  • Κοινότητες Λ. Χερσονήσου & Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

Στην  Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/7352/Α/325 (ΦΕΚ 2645/18.06.2021) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής συνδρομής και ορίζονται  οι προθεσμίες και η διαδικασία  χορήγησης στεγαστικής συνδρομής (δωρεάν επιχορήγηση και άτοκο δάνειο) για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από την πλημμύρες και τη χαλαζόπτωση .

Αναλυτική οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

  • Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο για ιδία χρήση  , πρέπει να κατατεθεί αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ ήτοι έως τις 18.09.2021
  • Προκειμένου ο ιδιοκτήτης του πληγέν κτηρίου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή πρέπει να καταβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός
  1. ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας εφόσον την είχε ζητήσει ή  
  2. ενός (1) έτους από την δημοσίευση της προαναφερόμενης απόφασης  ήτοι έως και τις 18.06.2022

Οι παραπάνω προθεσμίες δύναται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) έτη.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (ΤΑΕΦΚ- Ν. Χανίων) Δ/νση :Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανίων, ΤΚ 73100 , Τηλ. : 2821029287.

Για περισσότερες πληροφορίες & διευκρινήσεις παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία στο τηλ. 28210 29287 και ηλεκτρονικά στο email: t.a.e.f.k.xania@gmail.com

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΟΥΡΝΕΣ 24.08.2021