Δωρεάν Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) σε συνεργασία με τον κ. Δημήτρη Σαμψωνίδη, εκπαιδευτικό αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης των υποψηφίων φοιτητών για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Για την επιτυχημένη επιλογή σπουδών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται η ιδιαίτερη προσοχή των υποψηφίων καθώς από φέτος ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και το παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο των Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και των δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου, που αλλάζουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι πιο κρίσιμη από κάθε άλλη χρονιά. 
Πληροφορίες- Ραντεβού: Δημήτρης Σαμψωνίδης 6978690226 (Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 12:00 - 14:00 και 16:00 - 21:00)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και ηλεκτρονικά στα: koinofelis@hersonisos.gr,  sampsonidis.d@gmail.com