ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Διακηρύσσει ότι : Την 23η του μηνός Μαϊου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Ηρακλείου, των Δήμων Χερσονήσου και Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΗΡΑΚ52, ΗΡΑΚ56, ΗΡΑΚ55, ΗΡΑΚ31, ΗΡΑΚ41 ,ΗΡΑΚ33 ,ΗΡΑΚ43, ΗΡΑΚ54, ΗΡΑΚ53, ΗΡΑΚ45, ΗΡΑΚ20, ΗΡΑΚ29, ΗΡΑΚ28 και ΗΡΑΚ51. Την ίδια ημέρα , την 23η του μηνός Μαϊου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 12:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Ηρακλείου, των Δήμων Μαλεβιζίου, Βιάννου και Φαιστού και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΗΡΑΚ50, ΗΡΑΚ30, ΗΡΑΚ40, ΗΡΑΚ38, ΗΡΑΚ21, ΗΡΑΚ22, ΗΡΑΚ25, ΗΡΑΚ46, ΗΡΑΚ47, ΗΡΑΚ49, ΗΡΑΚ23 και ΗΡΑΚ24.