Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η αναβάθμιση στάσεων στον Δήμο χερσονήσου

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Προμήθεια εξοπλισμού, τοποθέτηση στεγάστρων και αναβάθμιση των στάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

 

Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών σε στάσεις με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

«Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί και εξασφαλίζει πιστώσεις για μικρά, μεγάλα και οραματικά έργα για τον τόπο», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος.

Την ένταξη της πρότασης του Δήμου Χερσονήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων είναι 50.195,20 ευρώ.