main img main img main img main img main img main img main img main img

Ολοκλήρωση έργου επέκτασης ΧΥΤΑ Χερσονήσου

 

 

Ολοκληρώθηκε κατόπιν μεγάλων καθυστερήσεων με ευθύνη του αναδόχου, το έργο επέκτασης μέρους του 3ου Κυττάρου  ΧΥΤΑ Χερσονήσου, στη θέση Πυργιά. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, με ίδια μέσα, προέβη στις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του νέου κυττάρου, δέκα περίπου στρεμμάτων, εξασφάλισε το υλικό υπόβασης και ολοκλήρωσε τη διαδικασία προμήθειας των υλικών στεγάνωσης και όλων των απαραίτητων προμηθειών για τη λειτουργία του εν λόγω κυττάρου.

 

Η επέκταση του ΧΥΤΑ αποτελεί έργο το οποίο εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης και πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα διάθεσης των απορριμμάτων  του Δήμου Χερσονήσου αλλά και των υπόλοιπων Δήμων που εξυπηρετεί ( Μινώα Πεδιάδας και Οροπεδίου Λασιθίου ) για τα επόμενα 5 χρόνια,  κι ενόψει και της κατασκευής μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης το έργο αυτό θα ενσωματωθεί στο  ΧΥΤΥ Χερσονήσου, έργου του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ, με την προμήθεια νέας μονάδας επεξεργασίας τεχνολογίας Αντίστροφης Ώσμωσης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου