Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου αποφάσισε ομόφωνα την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 να προχωρήσει η διαδικασία για τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Χερσονήσου.
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για δώδεκα νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
Τα ΚΕΠ Υγείας έχουν αναπτυχθεί ως μια δημοτική δομή που εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την ενίσχυσή της. Τη λειτουργία τους υποστηρίζει το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μέσω της κεντρικής δομής των ΚΕΠ Υγείας, που λειτουργεί στην έδρα του στο Μαρούσι. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει τόσο την παραχώρηση της χρήσης λογισμικού, όσο και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών από την κεντρική δομή του ΕΔΔΥΠΠΥ. Το πεδίο δραστηριοποίησής τους αφορά στην γενικότερη έννοια της πρόληψης για την υγεία, είτε μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του πληθυσμού, των δράσεων προαγωγής της υγείας είτε ακόμη και μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των προβλημάτων υγείας.
Μέσα από το νέο αυτοματοποιημένο λογισμικό, που διατίθεται δωρεάν από το ΕΔΔΥΠΠΥ, εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα εξέτασης του πληθυσμού.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών, μέσα από το προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο ΠΟΥ για την ηλικία και το φύλο τους, ενώ με την πάροδο του χρόνου η εφαρμογή υπενθυμίζει την επανεξέτασή τους.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους δημότες μας. Δεδομένου μάλιστα ότι «το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν»
σύμφωνα και με τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της ιατρικής, θεωρούμε απαραίτητη την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες μας. Η πρότασή μας για ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας πρωτοποριακής δομής, όπως το ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Χερσονήσου, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η έγκαιρη ενημέρωση και η διευκόλυνση της πραγματοποίησης προληπτικών εξετάσεων για τα 12 κύρια νοσήματα που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση μπορεί να σώσει ζωές. Μέσω των ΚΕΠ Υγείας κάθε δημότης θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει προφίλ ενημέρωσης προληπτικών εξετάσεων και πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.»
Το ΚΕΠ Υγείας θα προχωρήσει σε συνέχεια της συνεργασίας του Δήμου Χερσονήσου με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), που είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο Δίκτυο (The NETWORK) των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης, του οποίου ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί ιδρυτικό μέλος.