main img main img main img main img main img main img main img main img

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς που κατέχουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια ελιάς

Ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί έως 27/11/2020 η υποβολή αιτήσεων από τους κατόχους ελαιοκαλλιέργειας, που θέλουν να ενταχθούν στο μέτρο της έκτακτης στήριξης των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία COVID 19.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ (με κωδικό 037 στο Ε1), που έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης (εκτός από την ποικιλία «Καλαμών»).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21, είτε στα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, δηλ. στους φορείς όπου γίνεται η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, όπου θα δίδονται και περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους.

Το ύψος των ενισχύσεων που θα δοθούν στους δικαιούχους είναι κλιμακωτό, ανάλογα με τα κατεχόμενα στρέμματα, ως εξής:

Επιλέξιμη έκταση

Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο

0 έως 10 στρέμματα

300 €

10 έως 15 στρέμματα

600 €

15 έως 30 στρέμματα

1.100 €

30 έως 50 στρέμματα

1.600 €

50 έως 70 στρέμματα

2.000 €

70 έως 100 στρέμματα

2.500 €

100 έως 150 στρέμματα

3.000 €

150 έως 200 στρέμματα

3.500 €

μεγαλύτερη από 200 στρέμματα

4.000 €

copyright © Δήμος Χερσονήσου