main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι των  πλοίων ιδιοκτησίας  ή εκμετάλλευσής τους, που επιθυμούν τον ελλιμενισμό  στο λιμάνι Χερσονήσου, για το έτος 2020,  και ανήκουν στην κατηγορία των   επαγγελματικών (αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» καθώς και της  υπ’αρ. 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β’ 2032) ΚΥΑ «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»,   να υποβάλλουν  αίτηση ελλιμενισμού  το αργότερο ως και την  10η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019,  όπως αυτή ορίστηκε με  την υπ’αρ. 103/2019(ΑΔΑ: Ω8Δ4ΟΡ0Ε-Χ24) απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ0Σ

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου