Αιτήματα κτιριακού ελέγχου από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στη μη οριοθετημένη ζώνη (στις Δημ. Ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου, πλην της Κοινότητας Χερσονήσου).

Ανακοινώνεται ότι αιτήματα για έλεγχο κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός της οριοθετημένης ζώνης του Δήμου Χερσονήσου, θα υποβάλλονται στο Δήμο Χερσονήσου έως την Παρασκευή 12/11/2021.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2897340012 – 013 – 021.

Στη μη οριοθετημένη ζώνη του Δήμου περιλαμβάνονται οι Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Μαλίων και Χερσονήσου, εκτός από την Κοινότητα Χερσονήσου.

Υπενθυμίζουμε ότι αιτήματα κτιριακού ελέγχου που αφορούν την οριοθετημένη ζώνη του Δήμου Χερσονήσου (Δημοτική Ενότητα Επισκοπής, Δημοτική Ενότητα Γουβών και Κοινότητα Χερσονήσου), υποβάλλονται πλέον απευθείας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση που ήδη έχει εκδοθεί από το Δήμο Χερσονήσου:

https://www.hersonisos.gr/press-release/news/aitisiseismou2021.html)